DENMOORE

Provincie Utrecht - 2020

provincie Utrecht1

Vanuit de Provincie Utrecht kregen wij de volgende opdracht; de omgevingswet beter onder de mensen brengen. In teamverband hebben we deze opdracht aangepakt en ons bezig gehouden met het opzetten van een campagne. #boeitmeniet. We wilden graag de mensen bewust maken van de omgevingswet en waar deze voor staat. We wilden mensen shockeren en duidelijk maken dat als ze zich afzijdig houden van de onderwerpen waar de provincie mee bezig is, er misschien dingen gebeuren waar mensen achteraf niet tevreden over zijn. Het idee is om mensen aan te sturen meer initiatief te tonen en mee te laten denken aan bepaalde situaties.

Ik hield me bezig met het maken van posters welke in bushokjes geplaats zouden worden. Deze posters zijn transparant zodat je jezelf in de omgeving kunt zien. Zo is er een poster met veel water. Men ziet anderen 'onder water' zitten, wat een gevolg kan zijn als de provincie zich niet meer bezig zou houden met het onderhouden van dijken.

provincie Utrecht1 provincie Utrecht2 provincie Utrecht3