DENMOORE

Informatiecentrum gemeente Nieuwegein - 2020

provincie Utrecht1

De gemeente Nieuwegein is bezig met de ontwikkelingen in het gebied City. De komende jaren wordt dit gebied verder vernieuwd tot een levendige, aantrekkelijke, groene en duurzame binnenstad. Omdat er zoveel gebeurd in het gebied, is het een uitdaging om iedereen van de laatste ontwikkelingen te voorzien. Vandaar dat de gemeente een informatiecentrum wilt realiseren. Ontwikkelingen zullen hierin zichtbaar zijn. Daar help ik hen bij. De vraag is daarbij om duurzaam en circulair te werk te gaan. Nieuwegein heeft als doel in 2050 de meest duurzame binnenstad van Nederland te zijn.

Het informatiecentrum zal een wacht-/expositieruimte hebben waar bezoekers en bewoners kunnen zitten voor een kop koffie maar ook maquettes en Visuals kunnen bekijken van het gebied. De maquettes laten zien hoe de projecten zich ontwikkelen en de mogelijke vorm van de gebouwen die gaan komen. Op de visual is ditzelfde te zien in de vorm van een tijdlijn.

Ook is er een ruimte waar gewerkt kan worden en waar vergaderingen en bijeenkomsten worden gehouden. Deze ruimte heeft weinig natuurlijk licht, waar rekening mee gehouden moest worden bij het inrichten van de ruimte.

Informatiecentrum Nieuwegein provincie Utrecht1
provincie Utrecht1 provincie Utrecht1 provincie Utrecht1 provincie Utrecht1 provincie Utrecht1 provincie Utrecht1